ONS VERHAAL

Wie is Stichting Gastvrij Markt10, wat zijn onze drijfveren en doelstellingen. 

OVER ONS

Bij het verlaten van Markt10 door inloophuis de 7-Sprong heeft het pand, waarvan de Hervormde diaconie van Veenendaal eigenaar is, een belangrijke diaconale missionaire functie verloren. In het laatste beleidsplan (2022) is daarom geformuleerd dat de diaconaal werker voor de diaconie actief op zoek gaat naar een goed alternatief om deze functie weer terug te brengen.

 

Eind 2022 bleek dat de uitbaatster, Jorina van de Beek, van het T-Café (https://thee-cafe.nl/) in Veenendaal op zoek moest naar een nieuwe ruimte om haar sociale T-Café voor te zetten. Daar het T-Café een heel andere doelgroep aanspreekt dan de doelgroep van de 7-Sprong en voor deze laatste doelgroep al veel georganiseerd wordt, werd de interesse gewekt van de diaconie.


Na deze onderzoekende en aftastende overleggen is er besloten dit te gaan doorzetten en vorm te gaan geven vanuit een stichting.

Er zijn enthousiaste bestuursleden gevonden voor de Stichting Gastvrij Markt10 en deze is medio 2023 opgericht en ingeschreven bij de kamer van koophandel.


Per oktober 2023 huurt de stichting een ruimte in het pand Markt 10 van de diaconie om haar doelstellingen door middel van het draaien van het  T-Café, te bereiken. Op dinsdag 3 oktober 2023 is het T-Cafe officieel geopend.

 

Doelstellingen

Stichting Gastvrij Markt10 wil in de periode van 2023 tot 2026 zich hardmaken om de volgende beleidspunten te realiseren:

 

 • Het creëren van een plek, een warme ontmoetingsplaats, waar lokale inwoners zich thuis voelen;
 • Een plek voor alle mensen die graag een gelijkwaardig contact willen;
 • Een plek waar we vanuit rijkdom kunnen delen;
 • Gastvrijheid is heilzaam present zijn waarbij we een algemeen christelijk, diaconaal en missionair karakter gaan uitstralen;
 • Er wordt vorm geven aan onze opdracht om zonder oordeel barmhartig en vriendelijk te zijn (Filippenzen 4:5 , Filemon 1:7 en Mattheus 25:35-40) voor iedereen. Voor iedereen is er hier dus een warm welkom en oprechte aandacht;
 • Jongeren en ouderen komen hier tot bloei zowel als bezoeker als bij de inzet als vrijwilliger. Dit als vorm van heilzame presentie;
 • We delen vanuit onze rijkdom lokaal maar ook buiten Veenendaal;

Werkwijze

Dit wil Stichting Gastvrij Markt10 in deze periode bereiken door:

 

 • een combinatie van inloophuis met horeca te creëren in de (letterlijke en figuurlijke) luwte van de kerk in het pand Markt10;
 • in het T-Café allerhande activiteiten (zie ook hoofdstuk 3) plaats te laten vinden waar verschillende mensen samen optrekken waar nieuwe ideeën en relaties ontstaan en waar het elke dag een klein feestje is om langs te gaan;
 • door onder andere te werken met het principe van uitgestelde koffie;
 • door de connectie te zoeken met andere maatschappelijke, diaconale en missionaire initiatieven in Veenendaal (zoals de Soepfiets, Stichting Present, Netwerk voor Jouw, et cetera);
 • een deel van de winst uit de horeca dat niet binnen bovenstaande genoemde connecties een doel vindt, jaarlijks te delen met een doel aangedragen door bezoekers van het T-Café;
 • zoveel mogelijk open te zijn op de doordeweekse dagen en wellicht in de toekomst in het weekend;
 • T-Café een project te laten zijn en worden dat door de hele gemeente Veenendaal en de kerken breed gedragen wordt;
 • bovenstaande te combineren met een duurzaam karakter van het T-Café waarbij deze een begrip wordt in Veenendaal.

 

 

 

 

 

 

DOWNLOADS

Hier vindt u diverse documenten zoals plannen, jaarverslagen et cetera.

Diverse documenten


Fianciele verantwoording


Momenteel zijn er nog geen financiele jaarverslagen beschikbaar.